Lysická obora - 2,5km

05.02.2021
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/prirodni-pamatka-lysicka-obora
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/prirodni-pamatka-lysicka-obora

Přírodní památka a bývalá zámecká obora s chovem daňků. V současnosti zde najdete zbytky starých alejí, mnoho exotických druhů stromů. Pozoruhodné jsou dvě skupiny buků starých až 250 let. Obdiv zaslouží také staré aleje, jedna je tvořená lipami malolistými, druhá stromy jírovce maďalu (běžně zvaným kaštan). V západní a jižní části můžete najít staré bory s krnící borovicí lesní a dubem zimním zpestřené ojedinělými jalovci. Smrk ztepilý s obvodem 435 cm je zřejmě nejmohutnějším smrkem v ČR. V roce 2004 byl vyhlášen památným stromem.