Přehrada Boskovice - 14km 

16.03.2021

Vodní nádrž Boskovice na vodním toku Bělá byla dokončena v roce 1990. Nádrž slouží také jako protipovodňová ochrana. V 90. letech byla instalována malá vodní elektrárna. Díky vodárenským účelu jsou vodní sporty, rybolov a splouvání zakázané. Hráz je dlouhá 305 m, vysoká 42,5 m. 

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/131/prehrada-boskovice/