Sochy na úpatí Velkého Chlumu - 11km

31.08.2023

V Bořitově u Blanska se r. 1902 narodil výtvarně nadaný muž Stanislav Rolínek, který během krátkého života stvořil v okolí několik pozoruhodných děl. Malování miloval a rozhodl se, že u rodné vesnice vytvoří v místním pískovci sochy pod širým nebem. Nejdříve vytesal v lomu na jižním úbočí Velkého chlumu hasičskou sekerou a půlkou nůžek na stříhání ovcí plastiku dívčí tváře. To se ale nesetkalo s pochopením spoluobčanů. Rolínek trpící souchotinami se uchýlil na severozápadní stranu Velkého chlumu a začal pracovat na mnohem odvážnějším díle. Kolem r. 1927 v pískovci zobrazil reliéfy tří husitů, čímž si vysloužil pozornost místních i republikových novin. Naopak bořitovský katolický děkan Mazal vyzval místní mládež, aby se od Rolínka distancovala a Rolínkovu rodinu uvrhl do místní klatby. O sousoší na úpatí Velkého Chlumu se mj. dozvěděl starosta a podnikatel František Burian v Kunštátě a nabídl Rolínkovi, aby zhotovil sochy pro připravovanou turistickou atrakci poblíž města. Rolínek nakonec vytvořil obří pomník prezidenta Masaryka. Starosta nechal u osady Rudka v pískovci vyrazit umělou jeskyni, pro kterou Rolínek zhotovil sochu lva, který ji měl střežit. Další zamýšlené postavy blanických rytířů Rolínek netvořil, tesal je sám starosta. Rolínek totiž nejdřív v létě r. 1929 nastoupil s tuberkulózou do sanatoria a pak v září téhož roku na studia do Prahy k profesoru Otakaru Španielovi. Jenže chatrné zdraví ho přinutilo pobyt na Akademii výtvarných umění opustit. Když se vrátil do Rudky, objevil blanické rytíře, ale samozřejmě se k jejich autorství nehlásil. Nechal se přemluvit k opravě jejich obličejů, ale při nízkých teplotách ho souchotiny dostihly zcela. V umělé jeskyni pak stihl vyhotovit jen velkou sochu sv. Václava. Zemřel r. 1931 v rodném domku a je pochován na bořitovském hřbitově. A co Masarykův pomník u Kunštátu? Za II. světové války místní obyvatelé kolem něj postavili srub, aby ho před Němci zamaskovali, pak sochu dokonce rozřezali a zakopali. Ale znáte přičinlivý český národ. Podle udání okupanti sochu našli a zničili. Sousoší husitských bojovníků na úpatí Velkého chlumu se naštěstí zachovalo dodnes.