Zřícenina hradu Rychvald - 2,5km

05.02.2021
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychvald_(hrad)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychvald_(hrad)

Jakožto předchůdce zámku v blízkých Lysicích sehrál hrad Rychvald ve 14. století úlohu sídla lysické větve pánů z Kunštátu.Byl jsem zdeAktivitu navštívili 2 lidé0/5 (0 hodnocení)Hrad Rychvald založili páni z Kunštátu nejspíš někdy okolo poloviny 14. století. Z neznámé příčiny (snad z důvodu sporů lysické větve Kunštátů s markrabětem Janem Jindřichem) r. 1375 hrad dobyli a rozbořili Brňané. Brzy poté však byl obnoven a od r. 1398 náležel k Lysicím. V roce 1437 jej zastavil Hynek z Ronova a Mitrova své manželce, což je současně poslední zmínka o tom, že hrad existoval.
Zanikl za neznámých okolností snad ještě v první polovině 15. století. Jeho zakladatelé, páni z Kunštátu, už v té době seděli na tvrzi v Lysicích.